Loading...

Министър Лукарски: Търговията ни с Португалия има голям потенциал за развитие

Министър Лукарски: Търговията ни с Португалия има голям потенциал за развитие

Търговско-икономическите връзки между България и Португалия имат голям потенциал за развитие. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски днес на Българо-португалски бизнес-форум, организиран в рамките на посещението на Президента на Португалия Анибал Каваку Силва, на който присъства и португалският министър на икономиката Антонио Пиреш де Лима.

„Въпреки трудностите, свързани с икономическата и финансова криза, България, за разлика от други страни в региона, запази своята макроикономическа и финансова стабилност. Влошената международна политическа и бизнес обстановка в Близкия изток, кризата в Украйна и наложените санкции на Русия, изискват активни действия по преориентиране към нови пазари и установяване на нови бизнес контакти за преодоляване на негативните тенденции“, посочи министър Лукарски. По думите му между България и Португалия съществуват добри търговско-икономически връзки, които българската страна високо цени. Португалия е традиционен търговски партньор на България в Европа.

През последните десет години се наблюдава ръст на стокообмена като за периода 2007-2012 г. той е нараснал над 6 пъти. През 2014 г. двустранната търговия надхвърли 158 млн. евро. Отчитайки потенциала на двете страни, обаче, може да се постигне много повече в двустранния стокообмен, отбеляза министър Лукарски. За първите три месеца на 2015 г. е налице силно положителна тенденция, като стокообменът нараства с 19.4% и достига 36.3 млн. евро. Износът се е увеличил два пъти в сравнение със същия период на 2014 г. и е в размер на 29.2 млн. евро, посочи министър Лукарски.

Привлечените от Португалия инвестиции в периода 1996-2014 г. са скромни – около 26 млн. евро. Те са насочени основно в производство на коркови изделия, винарската промишленост, обувната промишленост и финансово-кредитната сфера. Предлаганите от България условия за инвестиции, благоприятен данъчен режим и географско положение са добра предпоставка за разширяване на инвестиционното присъствие на португалските компании, заяви министър Лукарски. Той очерта като потенциал за сътрудничество между България и Португалия секторите строителство и инженеринг; информационни и комуникационни технологии; енергетика; селско стопанство; хранително-вкусова промишленост; текстилната промишленост и туризъм.

„Отчитайки потенциала на икономиките на България и Португалия и традиционните връзки между нашите страни, надявам се, че днешната среща ще насърчи интереса на португалския бизнес за взаимноизгодно сътрудничество с техните български партньори“, каза министър Лукарски. Той също така изрази надежда учредената днес смесена Българо-португалска търговска камара да спомогне за установяването на контакти и ползотворни връзки между българския и португалския бизнес. Министър Лукарски посочи, че португалски компании могат да кандидатстват по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентосопобност.

„За нас е много важно двете държави да развиват своите търговски и икономически връзки“, заяви в словото си министър Антонио Пиреш де Лима. Той посочи успехите на Португалия по отношение на програмата за инвестиции, възстановяването на бюджета и финансите и постигането на приемлив дефицит за Еврозоната. Също така страната работи за намаляване на данъчната тежест и опростяване на администрацията. Икономическата политика на Португалия се основава на три стълба – увеличение на износа, на вътрешното потребление и на инвестициите, добави министърът. Като сектори, в които Португалия постига ръст той очерта технологиите, производството на елементи за автомобилната и космическа промишленост, както и туризма, който отбелязва устойчив растеж с над 16 млн. туристи за миналата година. Португалският министър отбеляза увеличение на броя на португалските фирми, които изнасят за България над 500 фирми. Приоритет за двете страни е привличането на чуждестранни инвестиции, като Португалия разполага с 13 инструмента за насърчаване на инвестициите, посочи министър Пиреш Де Лима. Според него перспективи за сътрудничество между двете страни има в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, инфраструктурата, технологиите и комуникациите.

Споделете