Loading...

Министър Лукарски: Всеки асансьор ще има номер и паспорт

Министър Лукарски: Всеки асансьор ще има номер и паспорт

Подобряване на безопасността и контрола на асансьорите е една от основните цели на подготвения нов Закон за технически надзор. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която съвместно с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бяха представени готвените законодателни промени.

Предвижда се до края на октомври да започне паспортизацията на всички асансьори в страната, като ще бъде създаден публичен електронен регистър на съоръженията. В него ще се включва пълна информация за техническото състояние на всеки асансьор – дали и кога е проверяван, коя е поддържащата фирма, справка дали фирмата има действащ лиценз. Всяко съоръжение ще бъде маркирано с холограмен стикер, на който ще бъде посочен идентификационният му номер. „Липсата на такъв стикер ще е ясна индикация, че асансьорът не е безопасен и че е в сивата икономика“, обясни министър Лукарски. По номера гражданите ще могат да проверят в онлайн регистъра всички данни за асансьора.

Председателят на държавната агенция Стефан Цанков съобщи, че е отворен и горещ телефон на ДАМТН, на който всеки гражданин може да подаде сигнал при проблем с асансьор. Той препоръча гражданите да се обаждат за помощ на експертите от агенцията, защото те могат да помогнат без да увреждат технически съоръжението. Той увери, че агенцията разполага с необходимите кадри, за да може ефективно да управлява постъпващите сигнали.

Министър Лукарски изрази увереност, че електронният регистър ще допринесе и за съществено изсветляване на фирмите за поддръжка, които към момента укриват реалния брой на обслужваните асансьори. Според данни на ДАМТН около 75% от фирмите в бранша крият обороти и са в сивия сектор, съобщи Цанков. Той посочи, че има фирми, които декларират поддръжка на 50 асансьора, а реално обслужват 200. За да изкара оборотите на светло, ДАМТН в момента е предприела съвместни проверки с НАП и НОИ. Проверяват се несъответствия в платежните документи за поддържаните съоръжения, броят и експертизата на персонала. Според Цанков от изсветляването на сектора се очаква допълнителен приход за бюджета от 16 млн. лв.

Готвените промени в Закона за техническия надзор предвиждат още създаване на камара на фирмите, поддържащи съоръжения с повишена опасност. Основната функция на тази камара ще бъде осъществяването на паралелен вътрешен контрол на фирмите в бранша. Освен това ще бъдат създадени изпитни центрове, в които техниците ще минават на тест.

Министър Лукарски посочи още, че се готвят единен национален стандарт за технически надзор и за поддръжка и ремонт, които са предпоставка за засилване на контрола и обезпечаване безопасността на асансьорите в страната. Очаква се стандартите да са готови в рамките на следващите 6 месеца.

Ще затегнем контрола и чрез премахване на възможността фирмите, които обжалват решение за отнемане на лиценз да продължават дейността си. Такава е уредбата към момента и това доведе до множество инциденти“, допълни министър Лукарски. В закона са предвидени и парични глоби в размер до 2000 лв. и временно отнемане на лиценза за неизрядни фирми.

ДАМТН е проверила 1000 асансьора за първите два месеца на 2015 г., а през миналата година проверените съоръжения са 4000. Отнети са 13 лиценза на фирми за технически надзор и 88 лиценза на фирми за поддръжка и ремонт.

Споделете