Loading...

Министър Лукарски заминава на официално посещение в Белград

Министърът на икономиката Божидар Лукарски заминава на официално посещение в Белград, където на 1 и 2 юни по покана на сръбската страна ще се проведе Второто заседание на Смесената междуправителствена българо-сръбска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател на комисията от българска страна е министърът на икономиката Божидар Лукарски, а от сръбска – Александър Антич, министър на минното дело и енергетиката.

В заседанието на комисията от българска страна участие ще вземат представители на Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Българска агенция за инвестиции и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. На заседанието ще бъдат дискутирани възможности и мерки за разширяване на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес – търговско-икономическо сътрудничество и инвестиции, транспорт, енергетика, селско стопанство, туризъм, околна среда, регионално и трансгранично сътрудничество, финанси, информационни технологии и др.

Паралелно ще се проведе и българо-сръбски бизнес форум, в който ще вземат участие около 80 български и сръбски компании.

В рамките на посещението министър Лукарски ще проведе двустранни срещи с Расим Ляич, заместник министър-председател и министър на търговията, туризма и телекомуникациите; Желко Сертич, министър на икономиката и с Александър Антич, министър на минното дело и енергетиката.

Споделете