Loading...

Министър Никола Стоянов: Нужни са мерки за решаване на проблемите на бизнеса и потребителите, свързани с недостига на дървен материал в страната

Министър Никола Стоянов: Нужни са мерки за решаване на проблемите на бизнеса и потребителите, свързани с недостига на дървен материал в страната

Нужни са спешни мерки за решаване на проблемите, свързани с недостига на дървен материал за потребителите и българската промишленост. Това подчерта министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на работна среща днес в Министерството по темата. В дискусията участваха заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, началникът на политическия кабинет на министъра на околната среда и водите Поля Пенчева, представители на научните среди, бизнеса, екологични организации и др.

„Свидетели сме на множество проблеми с дървения материал – от цените до недостига. Получих и множество сигнали от дървопреработващия сектор за сериозен дефицит на суровини, заради който бизнесът търпи огромни загуби, а някои компании дори обмислят изтеглянето си от България“, обясни министър Стоянов. По думите му страната ни е изградила добри традиции в дървопреработващата промишленост и към момента този сектор от икономиката осигурява 3% от Брутния вътрешен продукт на страната. „Необходими са мерки, които от една страна да намалят натиска за бизнеса чрез осигуряване на необходимия ресурс, а от друга – да гарантират правилното управление на нашите гори“, допълни той. По тази причина икономическият министър инициира среща на всички заинтересовани страни за обсъждане на спешни мерки в краткосрочен и средносрочен план.

Министър Никола Стоянов: Нужни са мерки за решаване на проблемите на бизнеса и потребителите, свързани с недостига на дървен материал в страната

Заместник-министър Валентин Чамбов коментира, че „е необходим баланс между всички потребители на дървесина. Към момента има ограничаващи мерки, които трябва да бъдат преодоляни, за да може да се осигури спокойствие на пазара“.

Представители на компаниите, работещи в сектора, изразиха позиция, че у нас се прилагат силно рестриктивни режими и законодателство по отношение на горската сеч, в сравнение с тези в Европа. Те посочиха, че страната ни разполага с огромни количества гори, които нарастват ежегодно, но същевременно, заради регулативни неуредици, браншът търпи загуби и е принуден да работи с намален капацитет, понякога до 50%. Поискаха и мерки в посока разрешаване на механизирана сеч, тъй като се задълбочават проблемите с недостига на работна ръка.

Представителите на институциите подчертаха, че всички мерки, които се предприемат трябва да бъдат с грижа за българската гора като се гарантира нейният прираст.

Според участниците в срещата, част от проблемите в сектора са свързани с издадена заповед от 2021 г., която намалява дърводобива в старите гори с 30%. Това сериозно се е отразило и на добиваните количества материал за хората и индустрията. Същевременно се наблюдава завишено търсене като двата фактора водят до недостиг. „Този проблем придобива все по-големи икономически измерения и затова сме амбицирани в най-кратки срокове и с максимално широк дебат да инициираме мерки за подобряване на ситуацията“, каза още Никола Стоянов.

Споделете