Loading...

Министър Никола Стоянов проведе среща с председателя на Европейското Патентно ведомство

Министър Никола Стоянов проведе среща с председателя на Европейското Патентно ведомство

Създава се хъб за интелектуална собственост и технологичен трансфер на междуинституционално ниво съвместно с Европейското патентно ведомство. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и председателят на Европейското Патентно ведомство Антонио Кампиньош. В разговора взеха участие председателят на българското Патентно ведомство проф. Владя Борисова и Телмо Вилела, генерален директор на Академията за сътрудничество и патенти.

Институтът за право, икономика и интелектуална собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде централен офис на хъба. В него ще се извършва обучение, повишаване на информираността и разпространение на технологичния трансфер сред академичната общност. Целта е да се генерира растеж на регионално, европейско и международно ниво чрез трансфера на технологии и знания от научните среди към бизнеса. Също така, ще се създаде експертен капацитет в иновативната екосистема по въпросите на технологичния трансфер и комерсиализацията на научните резултати и обекти на интелектуална собственост.

„Насърчаване развитието на иновации и компании, основани на знание са сред основните приоритети за екипа на министерството“, подчерта министър Стоянов. По думите му е много ценна обмяната на опит между България и европейската институция за открояване на най-добрите мерки в Европа. „Радвам се, че със съвместни усилия възстановихме доброто партньорство между Европейското Патентно ведомство и българската институция и се надявам, че заедно ще реализираме много общи проекти“, каза още министър Стоянов.

През месец август тази година е възстановено сътрудничество между Европейското Патентно ведомство и Патентното ведомство на Република България, стана ясно по време на срещата. Антонио Кампиньош отправи специални поздравления към работата на българското Патентно ведомство, като една от много активните институции на европейско ниво.

Министър Никола Стоянов проведе среща с председателя на Европейското Патентно ведомство

Министър Никола Стоянов присъства и на 41-та церемония по вписване в „Златната книга“ на Патентно ведомство на България. Събитието се проведе в Гербовата зала на Президентството на Република България. По време на церемонията бяха вписани проф. д-р Костадин Костадинов, професор по роботика и мехатроника в института по механика към Българската академия на науките и проф. дн инж. Павлинка Долашка, ръководител на научен колектив в Института по органична химия с Център по фитохимия-БАН и на направление „Води“ към Центъра по компетентност „Clean&Cercle“. По време на събитието бе връчена и награда за общо принос в областта на индустриалната собственост на Томс Дерсаркисян, с 50-годишен принос в областта на индустриалната собственост.

Вписването на „Златната книга“ е учредено през 1981 г. по повод честването на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Тя се отваря веднъж в годината, за да бъдат добавени нови имена или колективи, постигнали постижения. Съгласно статута на „Златната книга“, предложенията за вписване се правят от университети, стопански, научни и обществени организации и се селектират от специална комисия. Досега в „Златната книга“ са вписани над 130 видни български учени и изобретатели, допринесли за иновативното развитие на икономиката и международната слава на България.

Споделете