Loading...

Министър Никола Стоянов ще открие конференция „Бизнесът в 21-ви век“ в УНСС

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще участва в IV Национален научен форум „Бизнесът в 21-ви век“. Тази година темата на събитието е „Възстановяване и устойчивост след кризата“.

Форумът се организира от Бизнес факултета на Университета за национално и световно стопанство, съвместно със Съюза на икономистите в България, Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ и Център за индустриални изследвания и иновации.

Събитието си поставя за цел да подпомогне приложното имплементиране на планираните дейности в Националния план за възстановяване и устойчивост и Националната програма за развитие „България 2030“.

Форумът ще се проведе в понеделник (21.11.2022 г.) от 10:00 часа, в Голяма конферентна зала на УНСС.

Споделете