Loading...

Министър Никола Стоянов участва в откриването на Годишната конференция АФСЕА ТехНет2022 „Модернизация на въоръженията и техниката на Българската армия. Рестарт“

Министър Никола Стоянов участва в откриването на Годишната конференция АФСЕА ТехНет2022 „Модернизация на въоръженията и техниката на Българската армия. Рестарт“

В българската отбранителна индустрия работят над 70 хил. души, а секторът има важно икономическо и социално значение. Това каза министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов на откриването на Годишната конференция АФСЕА ТехНет2022 „Модернизация на въоръженията и техниката на Българската армия. Рестарт“.

По думите му, българските дружества участват активно и се представят успешно както във висококонкурентните международни тръжни процедури на НАТО, така и в актуалните европейски програми с фокус върху отбраната. Той допълни още, че този сектор е конкурентоспособен и има своето място в един високотехнологичен европейски отрасъл. Никола Стоянов посочи още, че българската отбранителна индустрия разполага със значителен капацитет, който може и трябва да бъде използван при проектите за модернизиране на Българската армия.

Министър Никола Стоянов участва в откриването на Годишната конференция АФСЕА ТехНет2022 „Модернизация на въоръженията и техниката на Българската армия. Рестарт“

На конференцията присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, съветникът на президента по сигурност и отбрана Илия Милушев и др.

Споделете