Loading...

Министър Никола Стоянов заминава на работно посещение в Държавата Израел

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов заминава на работно посещение в Държавата Израел.

Предвижда се по време на визитата да бъдат проведени срещи с министъра на икономиката и индустрията Нир Баркат и с министъра на земеделието и развитието на селските райони Ави Дихтер.

Организирани са и няколко дискусии с компании с интерес за партньорство с български фирми и инвестиции в нашата страна. Ще бъдат проведени и срещи с водещи предприятия в областта на космическата и развойната дейност, както и в хранително-вкусовата промишленост на Израел.

Споделете