Loading...

Министър Нинова апелира да се спре прехвърлянето на акциите от “Международен панаир Пловдив” АД на “Пълдин туринвест” АД

Министър Нинова апелира да се спре прехвърлянето на акциите от “Международен панаир Пловдив” АД на “Пълдин туринвест” АД

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова изпрати писмо до Областния управител на Варна г-н Марио Смърков, в което апелира да бъде спряно взетото от Общинския съвет на града решение от 10 декември 2021г. и вписването в Агенция по вписванията. С него се прехвърлят акциите, притежавани от Община Варна от “Международен панаир Пловдив” АД на дружеството “Пълдин туринвест” АД.

В писмото се призовава Областният управител на Варна да упражни нормативно регламентираните му правомощия за упражняване на контрол за законосъобразност на решенията на Общинския съвет , съгласно чл.45 , ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Министърът на икономиката и индустрията поддържа позицията на държавата, изразена в три последователни писма от 26 октомври и 08 и 10 декември тази година, с които се настоява да се изпълни решението на Общинския съвет във Варна от 2 май 2017 г. и да върне на държавата акциите, представляващи 29% от капитала на “Международен панаир Пловдив”.

„Министерството на икономиката не е променило позицията си, че апорта на акциите от “Международен панаир Пловдив”, които Варна притежава в “Пълдин туринвест” АД представлява акт на скрита приватизация“, изтъква вицепремиерът.

Споделете