Loading...

Министър Нинова възобнови работата на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж

Министър Нинова възобнови работата на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова възобнови работата на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж след пет години застой. В дневния ред на заседанието бяха обсъдени политики за балансиране на цените на енергийните ресурси и горивата за индустрията, както и антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса. На заседанието присъстваха зам.-министърът на икономиката и индустрията Димитър Маргаритов, представители на браншовите организации на базовата индустрия, обединяващи големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост, както и представители от работодателските организации у нас.

„Основен приоритет за екипа на Министерството на икономиката и индустрията е да има постоянна връзка с представителите на бизнеса. Затова ще инициираме провеждането на такива срещи по-често, като предварително ще се обявяват теми по сектори и индустрии, за да са максимално оперативни“, обясни министър Нинова по време на срещата. Тя представи част от приоритетите и предприетите действия от Министерството на икономика, като акцентира на антикризисните мерки и подкрепата за бизнеса, които предстоят да бъдат приети с актуализирането на бюджета до дни, както и предстоящите промени, в Закона за енергетиката. С тях ще се гарантира изземването на свръхпечалби от енергийните дружества, като част от тези средства ще се пренасочват за компенсиране на бизнеса за по-високите цени на енергоносителите.

Много от въпросите поставени от бизнеса бяха свързани с това, че е важно да има предвидимост и сигурност относно доставките на газ и петрол, защото при липса на такива цените тръгват нагоре, а от там и инфлацията се покачва. Доставката на газ след първи юли, както и дългосрочните договори също бяха сред обсъжданите теми по време на съвета.

В края на заседанието бе взето и решение да бъде актуализирана работната група по въпросите за разработване на механизъм за компенсация на енергоинтензивните индустрии за непреките разходи от повишението на цената на квотите за емисии на парникови газове. Тя ще трябва да разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

Споделете