Loading...

Министър Петков ще проведе среща-разговор с едни от най-големите кредитополучатели на ББР

Министър Петков ще проведе среща-разговор с едни от най-големите кредитополучатели на ББР

Министър Петков е отправил покана за среща-разговор към най-големите кредитополучатели на Българска банка за развитие (ББР). Поканата е изпратена до всички 8 фирми, както следва:

Кредити с размер над 140 млн. лв.

Слънчев ден АД

Благоевград- БТ АД,

Роудуей кънстракшън АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

Маркет инвестмънт АД (Техномаркет)

Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

Параходство БМФ АД

Транспект АД

Инса Ойл ЕООД

Начало на срещата е в 10.30 ч. на 28 май 2021 г.

Срещата-разговор ще бъде заснета и публично достъпна на следните линкове:

1. на фейсбук страницата на министерството на икономиката на адрес –

https://www.facebook.com/economicministrybg

2. на youtube канала на министерството на икономиката на адрес –

https://youtu.be/OInN8trFqNw

Споделете