Loading...

Министър Седларски и кметът на Бургас Димитър Николов посетиха едно от най-бързо развиващите се пространства за споделена работа в София

Министър Седларски и кметът на Бургас Димитър Николов посетиха едно от най-бързо развиващите се пространства за споделена работа в София

Министърът на икономиката Теодор Седларски и кметът на Бургас Димитър Николов посетиха едно от най-бързо развиващите се пространства за споделена работа в София – CowOrKing by Puzl.

„Местата за споделена работа се превръщат в олицетворение на новата бизнес култура с фокус върху младежките идеи, които генерират добавена стойност“, отбеляза министърът на икономиката по време на работна среща с кмета на Бургас и с основателя на „Puzl“ г-н Тибаут Таитингер. На срещата бяха обсъдени възможностите за създаване на споделено работно пространство и в Бургас.

Със съдействието на Министерство на икономиката в Бургас ще започне изграждане на споделени работни пространства, с цел развитие на стартъп екосистемата в града. Дискутирано бе как със своето местоположение и атрактивни културни събития, традиционно привличащи младежката аудитория, град Бургас да се превърне в притегателен център за т.нар „дигитални номади“, които да намерят в града перфектни условия за живот и творческа работа край морето. Обсъдена бе и идеята да бъде създадена целогодишна възможност за тяхното развитие, която би била изключително атрактивна, ако бъде създадена подходяща среда, както в Морската градина, така и в индустриалната зона.

Министър Седларски и кметът на Бургас Димитър Николов посетиха едно от най-бързо развиващите се пространства за споделена работа в София

На срещата бе коментирано как да бъде развита културата за споделяне на работно пространство в България и възможностите такива пространства да свържат по-големите градове в България.

От своя страна Тибаут Таитингер сподели, че в България е бил изненадан да открие толкова много отворени към стартъп културата млади хора. Министър Седларски и Димитър Николов обиколиха помещенията на „Puzl“ и се запознаха с работната атмосфера на споделеното пространство.

Свързана медия

Споделете