Loading...

Министър Седларски откри Деветата международна конференция Булаква 2017 – „Синя кръгова икономика“

Министър Седларски откри Деветата международна конференция Булаква 2017 – „Синя кръгова икономика“

Министърът на икономиката Теодор Седларски откри днес Деветата международна конференция Булаква 2017 на тема „Синя кръгова икономика“. На откриването присъстваха още вицепремиерът Малина Крумова и министърът на околната среда и водите – Ирина Костова.Целта на конференцията бе да представи приоритетите, перспективите и изискванията пред отрасъл ВиК за по-ефективна работа, като основен акцент на тазгодишното издание бе темата “Синя кръгова икономика”.

„В кръговата икономика продуктите и материалите имат по-дълъг жизнен цикъл и генерират по-голяма стойност, намаляват се отпадъците, оптимизира се използването на ресурси, чрез модели за рециклиране“ – това заяви министър Седларски в речта си при откриването на конференцията.

По думите му този подход работи не само за опазване на околната среда и осигуряването на устойчиви работни места, но и за насърчаване на иновациите в предприятията и постигане на финансови икономии и конкурентни предимства.

Министърът на икономиката обърна внимание на въздействието, което кръговата икономика оказва върху цялата икономика за повишаване на ефективността при използването на първични суровини, чрез връщане на отпадъците в икономиката като висококачествени вторични суровини. Министър Седларски изтъкна, че развитието на кръговата икономика ще допринесе и за постигане на нисковъглеродна икономика. „Има голям потенциал да се намали използването на енергия и материали в производството и последващата употреба на продуктите. Превръщането на отпадъците в ресурс е ключов момент за увеличаване на ресурсната ефективност и за преминаване към по-ефективна икономика“, допълни министърът и посочи, че голяма част от природните ресурси не са безгранични и трябва да намерим устойчив от екологична и икономическа гледна точка начин, по който да бъдат използвани.

Министър Седларски откри Деветата международна конференция Булаква 2017 - „Синя кръгова икономика“

Министър Седларски подчерта, че Министерството на икономиката подкрепя чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ мерки за насърчаване на кръговата икономика. „Една от процедурите е за подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, в областта на отпадъците, водите и рециклирането на материали и ще предостави на малки и средни предприятия мерки за ефективно използване на ресурсите им. Бюджетът на процедурата е 71 млн. лева“, заяви министърът. Той посочи и процедурата за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, която включва възможности за подкрепа на екоиновации. Министър, Седларски отбеляза още, че по процедура за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия има възможности за внедряване на нови технологии и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси.

Вицепремиерът Малина Крумова от своя страна каза, че трябва да се направи всичко възможно природните и в частност водните ресурси да бъдат опазвани.„Кръговата икономика е необходима за устойчив растеж и не случайно, Европейската комисия /ЕК/ я поставя като една от важните теми, на която се основава европейския устойчивия растеж. ЕК е приела амбициозен пакет от мерки за преход към синя кръгова икономика, който е подкрепен със силен ресурс”- допълни тя.

Министърът на околната среда и водите г-жа Ирина Костова отбеляза, че реализацията на големите инвестиционни проект във ВиК сектора изисква мобилизирането на национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да се покрият изискванията на законодателство на ЕС в областта на околната среда. „В тази връзка кръговата икономика предлага оптимални решения за разумното използване на ресурсите“-каза още тя.

Свързана медия

Споделете