Loading...

Министър Везиева и посланикът на Египет в България обсъдиха сътрудничеството в областта на дигитализацията и зелената икономика

Министър Везиева и посланикът на Египет в България обсъдиха сътрудничеството в областта на дигитализацията и зелената икономика

Министърът на икономиката Даниела Везиева проведе среща с Н. Пр. г-н Халед Ибрахим Емара, посланик на Арабска република Египет в България.

Двамата обсъдиха възможностите за засилване на икономическото сътрудничество между двете държави и увеличаване на стокообмена, както и по – активното партньорство в областта на дигитализацията, зелената икономика и земеделието.

Везиева посочи, че има много добри възможности за сътрудничество в сферата на биологичното земеделие, преработващата промишленост, машиностроенето и производството на храни. Тя изтъкна, че страната ни разполага с изключителни специалисти в IT индустрията и двете страни имат добър потенциал да разменят опит в дигиталната икономика.

Н. Пр. г-н Халед Ибрахим Емара подчерта, че страната ни има възможности за износ към египетския пазар на месо и земеделски продукти, както и да се възползва от опита на Египет в производството на зелена енергия.

Министър Везиева и посланик Халед Ибрахим Емара обсъдиха още и засилване на работата на създадения през 2017 – та година българо-египетски бизнес съвет, който да подобри партньорството между компаниите от двете страни.

Споделете