Loading...

Министърът на икономиката Емил Караниколов посети „ВМЗ“ Сопот

Министърът на икономиката Емил Караниколов посети „ВМЗ“ Сопот

Министърът на икономиката Емил Караниколов бе на работно посещение във „ВМЗ“ Сопот, където се срещна с ръководството на предприятието, както и с представители на синдикалните организации. По време на срещата бяха обсъдени теми касаещи дейността на предприятието, свързани с условията на труд, програмата за инвестиции, проекти за продукция с двойно предназначение и обучението на кадри.

Обсъдено бе моментното състояние на ВМЗ Сопот, като се набелязаха мерки за подобряване на условията на труд, както и проекти за отремонтиране на сградния фонд. На срещата стана ясно, че модернизацията на ВМЗ е насочена към повишаване на капацитета и качеството на произведената продукция, както и разработването на иновативни продукти. Министър Караниколов посочи, че производството ще се модернизира, а условията на труд ще стават все по-добри.

Дискутирана бе и програмата за преквалифициране на кадри на ВМЗ в Техническия университет в Пловдив и сключеният договор с университета, като на завършилите курса на обучение ще им бъде предлаган 6 годишен трудов договор.

Министърът на икономиката обсъди със Съвета на директорите и със синдикатите предстоящата подготовка на бизнес програма на дружеството, която включва социално развитие, инвестиционно и иновационно, както и общо бизнес развитие на дружеството.Очаква се програмата да бъде добре мотивирана и да бъда представена в Държавната консолидационна компания /ДКК/ и в Министерство на икономиката.

Министър Караниколов очаква екипност в работата на Съвета на директорите както и добро сътрудничество със синдикалните организации. Той възложи на Съвета на директорите на ВМЗ да бъдат изплатени всички дължими към момента бонуси на работниците и служителите, за извършената от тях дейност.

По време на посещението си министърът на икономиката посети Механичния и Монтажния завод на предприятието, както и площадка „Сопот“.

Споделете