Loading...

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов стартира срещи с работодателските организации

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов стартира срещи с работодателските организации

Активизиране на работата на търговските аташета зад граница, подобряване на условията за правене на бизнес в страната, задълбочаване на диалога между държавата и работодателите. Това бяха основните теми на срещата между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

БТПП е откроила основни проблеми, които компаниите срещат при стартиране на бизнес в България, стана ясно по време на срещата. „Това трябва да бъде списъкът с най-приоритетни задачи за държавата, за да бъдем конкурентни и атрактивни като инвестиционна дестинация“, подчерта Никола Стоянов. Той поздрави Палатата и за усилията им за насърчаване на българския експорт и се ангажира, че ръководената от него институция ще съдейства с всичко, което може.

Председателят на БТПП изрази удовлетвореност, че на поста вижда човек, с който през годините са работили и който познава институцията. Той се ангажира експертите на Палатата да участват във всички инициативи, които могат да подпомогнат.

Съвместно с работодателите ще бъде направен и преглед на подзаконовата нормативна уредба за намаляване на административната тежест за бизнеса. „Искам да ви уверя, че за мен няма малки и големи проблеми. Вратата ми е отворена за всеки бизнесмен и съм готов оперативно да разискваме с работодателите всяка трудност, която срещат“, каза още министър Стоянов.

Споделете