Loading...

Министърът на икономиката и министърът на правосъдието съвместно одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018 г

На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, съвместно министърът на икономиката и министърът на парвосъдието одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за периода 01.01.2018 г. — 31.12.2018 г. и заявка за участие в обученията.

За повече информация, вижте прикачените файлове:

Програма за 2018 г.

Заявка за участие в обученията

Местата за провеждане на обученията ще бъдат допълнително оповестени, тъй като в Министерство на правосъдието ще се проведе процедура по Закона за обществените поръчки.

Споделете