Loading...

Министерство на икономиката и Световната банка с общи приоритети за стимулиране на бизнеса и иновациите

Министерство на икономиката и Световната банка с общи приоритети за стимулиране на бизнеса и иновациите

“Осигуряване на ефективна правна рамка и подкрепа на малките и средни предприятия за достигането до нови пазари са сред основните ни приоритети. Потенциално сътрудничество между Министерство на икономиката и Световната банка може да ускори осъществяването на целенасочени реформи.” Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на проведена днес среща с постоянния представител на Световната банка за България г-н Тони Томпсън.

На срещата Министър Лукарски посочи като свой приоритет необходимостта от намаляване на административната тежест върху малките и средни предприятия и осигуряването на възможности за излизането им на пазари в трети страни чрез формирането на бизнес клъстери. “Това ще допринесе за повишаване на конкурентноспособността и стимулиране на българската икономика”, допълни министър Лукарски.

Въз основа на тези приоритети бяха дефинирани и три сфери за потенциално сътрудничество с цел подобряване условията за правене на бизнес в България. Това са оптимизиране на правната рамка за бизнеса, изработването на мерки за стимулиране на иновациите и гарантирането на честна конкуренция.

“Правителството на България има много инициативи за насърчаване на иновациите. Те обаче се осъществяват понякога независимо една от друга и е необходимо да се обединят усилията, за да се постигне по-голям ефект”, посочи г-н Томпсън. В този смисъл Световната банка би могла да окаже аналитично-консултантска подкрепа на Министерство на икономиката в сферата на иновациите с цел стимулиране на икономическия растеж. Други предложени мерки предвиждат съвместна работа на министерството с бизнес екипа на Световната банка за подобряване на позициите на България в престижната класация на организацията за леснота на правене на бизнес Doing Business.

Потенциалното сътрудничество между двете институции би допринесло и за подобряване степента на усвояване на средствата от европейските фондове, беше общото мнение.

Споделете