Loading...

Министерство на икономиката и Външно министерство ще си сътрудничат за подобряване на работата на Службите по търговско-икономически въпроси

Министерство на икономиката и Външно министерство ще си сътрудничат за подобряване на работата на Службите по търговско-икономически въпроси

Министър Богданов и вицепремиерът Мария Габриел подписаха споразумение за институционално взаимодействие между двете ведомства

Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи ще си сътрудничат с оглед подобряване на работата на Службите по търговско икономическите въпроси (СТИВ) към задграничните представителства на България и привеждането на дейностите им в съответствие с приоритетите на външната политика в областта на икономическата дипломация. Министър Богдан Богданов и Заместник министър-председателят Мария Габриел подписаха междуведомствено споразумение за утвърждаване ролята на СТИВ като водещ фактор в провеждането на българската външна политика, в частност външноикономическите приоритети. Документът предвижда провеждането на специализирани обучения по предмандатна подготовка на служителите в СТИВ, с цел повишаване на тяхната професионална квалификация. Обучителните дейности ще се изпълняват и координират от Дипломатическия институт към МВнР.

В споразумението са разписани още основните принципи на обучението, които включват разширяване на познанията относно националните и международните механизми за развитие на икономическото сътрудничество.

Дипломатическият институт залага всяка година провеждането на курс по предмандатна подготовка за СТИВ като дейност в своя Годишен работен план. От своя страна Министерството на икономиката ще информира за провеждането на всеки конкурс на СТИВ през годината, като в комисиите за провеждане на подбора ще бъде включен представител на Министерството на външните работи.

Преди командироването на всеки представител на Службите по търговско-икономически въпроси, с цел повишаване на неговата професионална компетентност, ще бъде въведено изискването за задължително преминаване на обучение по предмандатна подготовка.

„Изключително важно е да покажем единност в работата на външната дипломация и развитието на кадри, които могат да осъществят амбициозните цели, които сме си поставили, за да разширим икономическия потенциал на държавата“, посочи министър Богданов. По неговите думи с този договор за сътрудничество между двете министерства се поставя добра основа за конкурентоспособна и стабилна българска икономика.

„Отправяме послание за взаимодействие, координация и общи цели за външната политика и търговско-икономическите отношения на България. Споразумението между двете министерства е знак, че за да постигнем външнополитическите приоритети на страната, ключова е експертизата на търговско-икономическите аташета. Заедно можем да оформим решенията на бъдещето“, заяви от своя страна вицепремиерът Мария Габриел.

Споделете