Loading...

Министерство на икономиката с Първа награда в категория „Управление на хората“ на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018

Министерство на икономиката с Първа награда в категория „Управление на хората“ на наградите за Добри практики в публичната администрация 2018

По време на годишните награди за Добри практики в публичната администрация 2018 първа награда в категория „Управление на хората“ получи Министерство на икономиката с практиката „Организационна култура, публичност на дейностите по управление на човешките ресурси и изграждане на възможни кариерни пътеки“. Наградата прие г-жа Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в МИ.

На второ място в категорията е Министерство на правосъдието с практиката „Ангажиране и задържане на служителите“, а трето място се присъди на Държавна агенция „Архиви“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, с добрата практика „Разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция „Архиви“ за управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на агенцията, за периода 2018 – 2020 г.“

Това е 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията. На официалната церемония, изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов, връчи награди на победителите и грамоти на всички участващи администрации в три категории – Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

Тази година в Конкурса се включиха 39 проекта, като най-много добри практики бяха подадени в категорията „Социална отговорност“ – 24 практики.

Споделете