Loading...

Министерство на икономиката ще подпомага въвеждането на иновации във всички сектори

Министерство на икономиката ще подпомага въвеждането на иновации във всички сектори

„Развивайки иновациите се постига устойчив растеж“, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на конференция на тема “По стъпките на израелския модел за иновации”,организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и посолството на Израел в България.

Акцентът на събитието е израелският модел за иновации и възможностите за партньорство между България и Израел за обмен на идеи и проекти. Събитието цели да насочи обсъжданията и около изготвянето на Стратегията за интелигентна специализация, по която в момента се работи.

“Опитът на Израел – държава, чиято икономика е базирана на иновации и високи технологии е изключително важен за нас, особено с оглед на работата по изготвянето на стратегията. В годините те постигнаха устойчив и висок растеж, залагайки на иновации и ръководейки се от правилото политиката на държавата да се базира на академичните постижения и предприемачеството“, допълни тя.

„В България имаме предпоставки да развиваме иновациите, но трябва да открием точните сектори, в които да ги развиваме. Надявам се израелският опит и тази конференция да помогне за това“, завърши зам.-министър Везиева.

На събитието присъстваха още посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиса Раз, министърът на образованието проф.Тодор Танев, представители на академичните и дипломатическите среди.

Споделете