Loading...

Министерство на икономиката стартира тематични срещи по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. (ИСИС)

Във връзка с изпълнението на плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. в периода 15-19 октомври 2018 г., Министерство на икономиката ще проведе тематични срещи със заинтересованите страни както следва:

  • 15 октомври – Тематично област “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”;
  • 17 октомври – Тематична област “Информатика и ИКТ”;
  • 18 октомври – Тематична област “Мехатроника и чисти технологии”;
  • 19 октомври – Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Целта на всяка тематична среща е представяне на напредъка по ИСИС и дискусия за актуализация на приоритетните тематични подобласти.

Форумите са и израз за ангажираността на Министерство на икономиката да създава възможности за развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на мехатрониката и чистите технологии, ИКТ, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите, креативните и рекреативни индустрии чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и за стимулиране на широкото използване на ИКТ от предприятията, особено МСП, гражданите и публичния сектор за справяне с основните икономически и социални предизвикателства.

Срещите ще бъдат проведени в гр.София, Федерация на научно-техническите съюзи, ул. Раковски 108, зала №3 от 10.00 до 12.00 часа.

Каним всички желаещи да присъстват като предварителна регистрация не е необходима.

Споделете