Loading...

Министерство на икономиката стартира засилени проверки на пазара по празниците

Министерство на икономиката стартира засилени проверки на пазара по празниците

“За опасни се считат всички стоки, които не отговарят на утвърдените параметри на сертифициране, съгласно европейското и българското законодателство. В това число влизат дори стоките, върху които не са изписани указания за употреба и безопасност. Ето защо ще зачестим извършването на регулярни проверки с цел осигуряването на безопасността и здравето на всеки от нас и нашите деца”. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на организираната днес от Министерство на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) съвместна проверка за опасни стоки и детски играчки на пазара.

Зам.-министър Везиева се включи в екипите на инспекторите от ДАМТН и КЗП, които провериха няколко обекта в столицата, които провериха търговията с детски стоки. Тя бе част от екипа, който посети магазин, част от голяма верига търговски обекти в столицата, където бе извършена проверка на детските стоки, без да бъде нарушена работата на обекта.

“Проблемите свързани с безопасността и законосъобразността на пускането на пазара на играчки, попадащи в обхвата на Директива 2009/48/ЕО, респективно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), които са сред най-атрактивните продукти за Коледните и Новогодишни празници може да изглеждат дребни, но са част от нашето ежедневие и са важни за здравето на нашите деца и за здравето на всички нас”, посочи зам.-министър Везиева. По думите й, постоянните проверки през месец декември са особено важни, тъй като именно сега, поради предстоящите празници, има засилен интерес към покупките на играчки.

Тя отбеляза, че най-честите нарушения, които се срещат, са в маркировката и съдържанието на играчките, липсата на стандартизация с Европейските изисквания и липсата на превод на български език на ръководството за употреба или на предупрежденията.

Пред журналисти , по време на самата проверка, зам.-министър Везиева изтъкна важната роля на осъществяването на контрол, защото той води до подобряване на качеството на предлаганите стоки. Трябва да спазваме всички изисквания на общо европейското законодателство, категорична бе тя.

“Всички сме родители и се стараем да угодим на децата си, особено около Коледните празници, нека бъдем по- внимателни и да четем етикетите и упътванията, защото в крайна сметка и родителите сме част от този процес”, призова зам.-министърът на икономиката.

Споделете