Loading...

Министерството на икономиката, БАН и Министерството на стратегиите и финансите на Република Корея стартират проект за обмяна на знания

Министерството на икономиката, БАН и Министерството на стратегиите и финансите на Република Корея стартират проект за обмяна на знания

„Приветстваме трансфера на корейския опит в развитието на системи за ранно предупреждение на кризи в икономиката. Имайки предвид настоящата бързо променяща се икономическа и геополитическа обстановка на глобално ниво, разработването на такава система би било полезно за навременното взимане на адекватни решения в полза на страната ни“. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на представянето на проекта „Разработване на система за ранно предупреждение при кризисни ситуации в сектори на българската икономика, базирана на опита на Корея в икономическото развитие“.

Той стартира на база на подписани документи с корейската страна по време на българо-корейски бизнес форум в Сеул. Събитието беше открито от министъра на икономиката Емил Караниколов. Той е на официално посещение заедно с министър-председателя Бойко Борисов в Република Корея.

Партньори по проекта са Българската академия на науките и Министерството на икономиката. Целта на инициативата е трансфер на опит и адаптиране на корейската практика в областта на създаване на система за ранно предупреждение за икономически кризи към българските условия. Проектът ще доведе до разработване на изследователски и технически пакет на инструменти на политиките за предупреждение и предотвратяване на кризи в най-уязвимите сектори – недвижими имоти, суровини, пазар на труда.

Резултатите от проекта ще бъдат използвани от Министерство на икономиката и други публични институции.

Зам.-министър Борисов подчерта още, че настоящата икономическа политика на правителството е насочена към развитието на секторите на промишлеността, създаващи по-висока добавена стойност. Тази политика дава резултати и през последните години между най-бързо растящите икономически браншове са производството – компютърна техника, електронни и оптични продукти, части за автомобили, ремаркета и полуремаркета, метални изделия, без машини и оборудване и др.

В тази връзка отчитането на интеграцията на българската икономика в глобалните вериги на стойността би било от полза за вземане на навременни и ефективни решения за справяне с възникващи кризисни ситуации в икономиката. Зам.-министър Борисов изрази увереност, че Министерството на икономиката като ползвател на информацията от проекта с корейската страна ще може по-добре да идентифицира предизвикателствата на база на опита на Корея.

Свързана медия

Споделете