Loading...

Министерството на икономиката и ИАНМСП ще подкрепят стартиращите предприятия

Министерството на икономиката и ИАНМСП ще подкрепят стартиращите предприятия

Подкрепяме идеята за институционална подкрепа на стартиращите предприятия за развитието на техния иновативен и експортен потенциал и сме готови да съдействаме за по-активно партньорство с Министерството на икономиката и най-вече с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов след подписването на споразумение за сътрудничество между ИАНМСП и Сдружение „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност (BESCO). На официалната церемония в Министерството на икономиката документът бе подписан от д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Добромир Иванов, изпълнителен директор на Сдружение „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност (BESCO).

„Няколко са стратегическите задачи на бъдещото партньорство и като основна бих посочил съдействието от страна на държавата в лицето на ИАНМСП за подобряване средата за правене на бизнес в България и за изграждането на по-ефективни държавни политики в областта на предприемачеството и иновациите. България има потенциал да се превърне в Европейския стартъп инкубатор и трябва да постигнем това. За тази цел обаче е необходимо да обединим усилията си за създаване на условия, при които страната ни да гради икономиката си върху научно-развойна дейност, предприемачество и иновации“, заяви д-р Бойко Таков. В рамките на това партньорство ИАНМСП ще подкрепя стартиращите предприятия при разработването на иновативни продукти и услуги, разширяване на съществуващите и излизане на нови пазари. Агенцията има практика и експертиза в организиране на съвместни бизнес мисии и форуми от типа B2B и между клъстери (C2C) в страната и в чужбина, в провеждането на инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции в страната, в разработването и реализирането на съвместни проекти в подкрепа на фирмите, финансирани по програми на ЕС или по други донорски програми, обясни изпълнителният директор на ИАНМСП.

Добромир Иванов наблегна на необходимостта от държавни стимули за подобряване на стартъп екосистемата. Според него основна функция на Споразумението е значителна част от компаниите в България да бъдат насочени и фокусирани върху износа на продукти и услуги с висока добавена стойност. А също така със съвместните усилия на държавата и стартъп общността страната ни да се подготви за изпреварващо позициониране в индустриите на бъдещето (автономни автомобили, биотехнологии, изкуствен интелект и др.). От BESCO подчертаха необдходимостта за сътрудничество при събиране и анализиране на данни за стартъп екосистемата и изграждане на Startup Indeх, Mapping на иновативния и високотехнологичен бизнес в страната и подпомагане развитието на регионалните екосистеми. От стартъп организацията поставиха акцент върху партньорството за привличане на чуждестранни инвеститори и компании и ребрандиране на България в посока – Наука, Иновации и Предприемачество.

Свързана медия

Споделете