Loading...

Министерството на икономиката и индустрията е сред организаторите на научен форум „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“

Научноизследователският център по енергиен бизнес и инфраструктура на Университета за национално и световно стопанство, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и Съюза на икономистите в България организират научен форум на тема „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“. Събитието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 10:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС.

Форумът ще бъде открит от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, а в събитието се очаква да вземе участие и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

Програмата включва два панела, а темите са структурирани в контекста на плана на Европейската комисия „RePowerEU“. Ще бъдат анализирани теми като въздействието на Плана върху българската електроенергийна система, Зелената сделка и ускоряването на енергийния преход чрез него, ролята му в развитието на българската индустрия и за увеличаване на конкурентоспособността на енергоинтензивната индустрия.

По време на събитието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с алтернативните горива, въглищните централи и енергийната трансформация в контекста на „RePowerEU“. Ще бъдат дискутирани дългосрочните перспективи за диверсификация на енергийните доставки и промените за българската икономика в новата енергийна реалност.

Във форума ще участват представители на Министерството на икономиката и индустрията, „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, Съюза на икономистите в България, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Институт за енергиен мениджмънт, Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките, Българска асоциация в атомната индустрия, Българско геополитическо дружество, инвеститори и учени от различни структури в страната и чужбина и др.

Желаещите да участват в събитието следва да направят предварителна регистрация на и-мейл адрес vzinoviev@unwe.bg.

Споделете