Loading...

Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени

Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени

Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени. Това бе договорено по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.

„Амбицирани сме в кратки срокове да предложим редица нормативни промени, които да бъдат внесени за разглеждане при формирането на Народно събрание. В страната ни има дълго отлагани реформи, които са жизненоважни за икономиката ни“, подчерта министър Стоянов. Д-р Дерменджиев изрази готовност Висшият адвокатски съвет да подпомогне процеса като предложенията за промени в оперативен порядък се разглеждат от специалисти в съответните области. Той акцентира, че на база на опита на членовете на Съвета могат да дават много полезни препоръки още преди законодателните инициативи да бъдат публично представяни, за да се избегнат евентуални слабости и да се подготвят много по-добри нормативни актове, които да дадат дългосрочна рамка за развитие на обществените отношения.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че редица законодателни промени са неотложни и обществените организации трябва да намират консенсус, за да не се блокират процесите в условията на политическа криза.

Д-р Ивайло Дерменджиев подчерта, че Висшият адвокатски съвет е готов да оказва методическа помощ и в международни дела, по които страна е държавата.

Споделете