Loading...

Министерството на икономиката и индустрията обяви конкурс за търговски представители на България в седем държави

Министерството на икономиката и индустрията обяви конкурс за търговски представители на България в седем държави

Сред дестинациите са Бразилия, Аржентина, Канада и САЩ

Министерството на икономиката и индустрията обяви конкурс за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България в следните градове: Отава, Канада; Бразилия, Бразилия; Аржентина, Буенос Айрес; Джакарта, Индонезия; Абуджа, Нигерия; Претория, Южна Африка; Вашингтон и Чикаго, САЩ.

“Когато встъпих в длъжност, България нямаше търговски аташета в 1/3 от ключовите държави, с които имаме развити икономически връзки. Много от тях бяха безпринципно отзовани или уволнени”, подчерта министър Никола Стоянов. По думите му политиката на МИИ в последните месеци е насочена към рестартиране на дейността на неработещите търговски представителства по света, но и към промяна на начина на работа на СТИВ. “Създадохме модел за оценяване на работата на търговските аташета, какъвто до момента не е имало. По този начин ще стимулираме всички търговски представители да бъдат по-активни и ориентирани към постигане на конкретни резултати”, посочи още министър Стоянов.

По указания на икономическия министър всички процедури за търговски аташета, които МИИ обявява, се провеждат максимално прозрачно, като целта е в тях да се включат повече участници и да се гарантира конкурентен подбор. “Затова обявяваме и пред медиите новите конкурси и се надяваме това да ни помогне да наберем подготвени хора, които да допринесат за повече инвестиции и увеличаване на експорта”, каза още Никола Стоянов.

Съгласно изискванията на обявения конкурс за 8 търговски представители, кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и да владеят отлично официалния език или общоприетия език на страната, за която се кандидатства.

Кандидатът трябва да има добри познания за икономическото развитие, външноикономическите и търговски отношения, както и за двустранните отношения на България с конкретната страна, за която се кандидатства. Необходимо е също познаване на нормативната уредба на България, свързана с дейността на СТИВ, както и инвестиционната, търговска и митническа политики на нашата страна.

Срокът за подаване на документи е до 21.04.2023 г., а кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата ще трябва да представят писмена концепция, съдържаща анализ на двустранните външноикономически и търговски отношения с държавата и потенциалните възможности за инвестиции и търговия. Конкурсът включва още събеседване на кандидата с членовете на Комисията по подбор и проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията.

Подробна информация за конкурса е налична ТУК.

Предстои в следващите дни да бъдат обявени и нови процедури за избор на търговски представители, стана ясно още от думите на икономическия министър. “Затова всички желаещи нека следят сайта на министерството и се надявам повече хора да подадат документи”, подчерта Никола Стоянов.

Споделете