Loading...

Министерството на икономиката и индустрията обявява публичен конкурс за 16 позиции на търговски представители на България зад граница

Министерството на икономиката и индустрията обявява публичен конкурс за 16 позиции на търговски представители на България зад граница

За първи път от 10 години се провеждат толкова на брой открити процедури за позиции зад граница

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) обявява конкурс за 16 позиции на търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България.

Повече от 10 години не са били обявявани толкова на брой открити процедури за тези позиции. През последното десетилетие приоритетно са провеждани закрити процедури, на които са имали възможност да кандидатстват само служители на институцията.

По разпореждане на министър Никола Стоянов, новите процедури за търговски аташета се провеждат максимално прозрачно и се обявяват пред медиите, като целта е в тях да се включат повече участници и да се гарантира конкурентен подбор. Това е част от цялостната промяна в работата на СТИВ, която икономическият министър постави сред своите основни приоритети.

Припомняме, че през месец април бе стартирана първата конкурсна процедура по новите правила, която бе популяризирана и пред медиите. В резултат, в нея са участвали 73-а кандидати, а интересът бе 5 пъти по-голям от предходни подобни конкурси, провеждани в МИИ.

Десет от позициите, за които стартират новите конкурси, са в държави, в които има действащи търговски представители, но с изтичащ мандат през тази календарна година. Това са Австрия (Виена), Германия (в два града –Берлин и Франкфурт на Майн), Грузия (Тбилиси), Гърция (Атина), Израел (Тел Авив), Полша (Варшава), Словения (Любляна), Турция (Истанбул) и Швеция (Стокхолм). Конкурсните процедури за тях се откриват, съгласно промените в правилата за работа на СТИВ, а именно с цел по-добра координация между новоназначен служител и такъв, който отпътува за София. Припомняме, че в новите правила е предвидено да има период на застъпване. По този начин служителите ще предадат един на друг работата и информацията за стартирани инициативи, които трябва да бъдат продължени, а също и създадените контакти с администрацията и бизнеса в приемащата държава.

В Алжир (Алжир), Индия (Делхи), Казахстан (Алмати), Китай (Пекин), Португалия (Лисабон) и Швейцария (Берн) позициите са вакантни. Един от водещите приоритети на Министерството на икономиката и индустрията е насърчаване на външната търговия на България и привличане на чуждестранни инвеститори. Основната задача на търговските представители ще бъде изграждането и развитието на потенциала на двустранните икономически отношения между приемащата страна и България, както и подпомагане на български компании, които искат да стъпят на съответния чуждестранен пазар.

Срокът за кандидатстване е 26 май 2023 г., а в Комисията по избор са включени само експерти от институцията, без участие на политическото ръководство на министерството. Целта е те да се провеждат максимално открито, а изборът да се извършва по обективни критерии.

Както и в предишните процедури, в изискванията към кандидатите за търговски представители, е заложено да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и да владеят отлично официалния език или общоприетия език на страната, за която се кандидатства. Също така, кандидатът трябва да има добри познания за икономическото развитие, външноикономическите и търговски отношения, както и за двустранните отношения на България с конкретната страна, за която се кандидатства. Необходимо е и познаване на нормативната уредба на България, свързана с дейността на СТИВ, както и инвестиционната, търговска и митническа политики на нашата страна. Ще бъде направена и проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията по подбор. Съгласно българското законодателство кандидатите трябва да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава членка на Европейския съюз.

Подробна информация за конкурса е налична на: https://www.mi.government.bg/career/ministerstvo-na-ikonomikata-i-industriyata-obyavyava-podbor-za-nabirane-na-kandidati-za-sluzhbite-po-targovsko-ikonomicheskite-vaprosi-kam-zadgranichni-predstavitelstva-na-republika-balgariya-saglasn/ и https://www.mi.government.bg/career/ministerstvo-na-ikonomikata-i-industriyata-obyavyava-proczedura-za-podbor-za-nabirane-na-kandidati-za-sluzhbite-po-targovsko-ikonomicheskite-vaprosi-kam-zadgranichnite-predstavitelstva-na-republika-b/

Споделете