Loading...

Министерството на икономиката и Сдружението на общините с координирани действия за пресичане на злоупотребите с кантари и електронни везни

Министерството на икономиката и Сдружението на общините с координирани действия за пресичане на злоупотребите с кантари и електронни везни

Министерството на икономиката и Националното сдружение на общините ще си партнират за завишаване на контрола с кантарите и везните на пазарите и тържищата. Затова се договориха заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на НСОРБ.

„Предлагаме съвместно с кметовете по места да се направи пълен преглед на действащата нормативна уредба и да се въведат изисквания при даване на разрешение всеки търговец да предоставя доказателства, че везната, с която ще работи, отговаря на законовите изисквания“, каза зам.-министър Манолев. По думите му към момента това е едно от най-честите нарушения, което инспекторите от Държавната инспекция за метрологичен и технически надзор установяват при проверките. От началото на годината инспекторите на ДАМТН са проверили над 1400 везни, като повече от ¼ от тях не са отговаряли на изискванията за търговска употреба, а повече от 200 не са били от одобрен тип. Съставени са 415 акта на обща стойност от 53 хил. лв. „Въпреки проверките човешкият ресурс е недостатъчен постоянно да се следят всички пазари в цялата страна, а с една подобна промяна част от документалния контрол ще може да се извършва и от общинските инспектори“, допълни Александър Манолев.

Към момента на търговците не се изисква да предоставят документи за кантара, с който ще работят, когато подават искане за разрешение от съответната община. По този начин те често взимат кантар, който не е одобрен за европейския пазар и с който е много по-лесно могат да се извършат манипулации. Основната идея на обсъжданите промени е да се изисква документ за съответния кантар, с който търговеца ще работи и при всяка последваща инспекция да се проверява документално дали той е бил заменен. Така контролът ще може да се извършва не само от специализираните инспектори от метрологичния надзор, но и от общинските инспекторати. Ще бъдат обсъдени и завишаване на санкциите за този тип нарушения.

Кметът Панов подчерта, че това е основен проблем и за местната власт, защото постоянно се подават жалби от недоволни граждани, които имат съмнение, че са били излъгани при пазаруването от пазари и сергии. Голямо увеличение на тези оплаквания има през пролетния сезон и в началото на есента, когато и хората пазаруват в по-големи количества. „Нужно е да направим пълен анализ и обсъждане в рамките на сдружението, но мисля, че това е проблем в повечето населени места и колегите биха склонни да подкрепят промени, които ще защитят потребителските права на хората“, каза още Даниел Панов.

По време на срещата двамата обсъдиха и значението на европейските фондове за насърчаване на местната икономика. Кметът Панов подчерта, че през последните години се наблюдава устойчив ръст на туристическия поток в региона, което насърчава и редица свързани сектори. Велико Търново има развити и редица отрасли от леката промишленост, като предприятията имат нужда от помощ за подобряване на материалната си база и инвестиции в иновации. В тази връзка бе обсъдено организирането на повече информационни събития на място, на които представителите на бизнеса да бъдат запознати с възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и индикативната програма за предстоящите схеми за финансиране. „Търново е и един от градовете, в които действа изнесен офис на ОПИК, а в областта се отчитат много добри резултати“, каза Александър Манолев. От началото на програмния период компании от региона са спечелили 41 проекта, а общата стойност на сключените договори по тях надхвърлят 21,6 млн. лв., стана ясно от неговите думи. „Много важно е партньорството с местната власт, за да постигнем още по-добри резултати до края на програмния период“, каза още икономическият заместник-министър.

Кметът Панов подчерта, че много успешно е преминала и кампанията „Купувам българско“, която бе реализирана във Велико Търново тази година, съвместно с Министерството на икономиката и БНТ 2. Той допълни, че основен приоритет за ръководената от него администрация е да се насърчава регионалното и национално производство и изрази надежда, че и други общини ще се включат в бъдещите й издания.

Споделете