Loading...

Министерството на икономиката очаква становището на КЗК относно Декларацията за партньорство във връзка с инициативата “Достъпно за вас”

Министерството на икономиката очаква становището на КЗК относно Декларацията за партньорство във връзка с инициативата “Достъпно за вас”

След проведени експертни разговори между представители на Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по повод инициативата “Достъпно за вас”, от страна на министерството са изготвени промени в Декларацията за партньорство, която всеки участник в инициативата се очаква да подпише.

В нея са отразени всички аргументи, представени от страна на КЗК по време на експертната среща, за да бъдат избегнати и предотвратени евентуалните посочени рискове.

С цел постигане на ползотворно сътрудничество в защита на потребителските интереси и конкуренцията на пазара, в рамките на вчерашния ден, Министерството на икономиката и индустрията изпрати към КЗК коригираната Декларация за партньорство относно инициативата. Очаква се отговорът на Комисията по отношение на формулировките в нея и респективното им отражение върху конкуренцията на пазара, за да стартира инициативата.

„Имаме декларация, която сме съгласували с всички участници, които ще се включат. Въпросът е това да е подкрепено от институциите в България, за да сме сигурни, че тя се изпълнява в рамките на закона и участниците, които доброволно ще подкрепят потребителите, впоследствие няма да търпят санкции заради субективни оценки“, коментира министър Богданов.

Целта на инициативата е да бъдат постигнати по-добри цени за българските потребители, формирани на пазарен принцип. Във фокуса й попадат около 50 продукта от малката потребителска кошница, които ще се предлагат в цялата търговска мрежа у нас. Кампанията е на принципа на доброволното партньорство и ще се провежда в синхрон между държавата и бизнеса.

Припомняме, че предложената от Министерството на икономиката инициатива „Достъпно за вас“ е пазарно ориентирана и има за цел да постигне трайно ниски цени на продуктите от първа необходимост. Кампанията ще допринесе за повишаване на информираността на потребителите и на достъпа им до основните хранителни продукти от малката потребителска кошница. На конкурентен принцип ще бъде насърчавано предлагането на възможно най- ниските цени, без това да оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.

Споделете