Loading...

Министерството на икономиката предприема действия за придобиване на „Дунарит“

Министерството на икономиката предприема действия за придобиване на „Дунарит“

Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви по време на брифинг, че Министерството на икономиката предприема действия по придобиването на „Дунарит“, т.е по влизането му в патримониума на българската държава.

По думите на икономическия министър решението е взето след анализ и среща със синдикатите и с изпълнителния директор на „Дунарит“, като основаната цел е запазване дейността на дружеството и работните места. Министър Караниколов бе категоричен, че последния месец Министерството на икономиката много внимателно следи случващото се в предприятието. Той напомни, че към членове на Съвета на директорите е повдигнато обвинение, което съгласно българското законодателство е дало основание да бъдат предприети действия от контролните органи за отнемане на лиценза за производство, което би довело до тежко състояние за дружеството и за целия военно-промишлен комплекс в България. Въпреки че са подали молба за освобождаване, членовете на Съвета на директорите не могат да бъдат освободени, тъй като има произнасяне на Съда. Освен това от 24 август 2017 г., което е вписано в Търговския регистър на 28 август 2017 г., има определение на Съда, отказващо увеличаване на капитала на дружеството, което означава, че новите акционери не могат да влязат там и съответно не могат да се предприемат действия за освобождаване на Съвета на директорите. В тази връзка Министерството на вътрешните работи трябва да предприеме мерки за отнемане на лиценза за производство. „За да избегнем сътресения, касаещи целия военно-промишлен комплекс, Министерството на икономиката започва активни действия за купуване на всички вземания, което ще предотврати последваща процедура по несъстоятелност или продажба на активи на дружеството“, заяви министър Караниколов.

Икономическият министър увери, че Министерството на икономиката ще оптимизира дейността на предприятието и гарантира запазването на работните места. „Изключително важно за нас е подкрепата на всички, което е извънредна мярка и не касае целия военно-промишлен комплекс“, подчерта той.

Споделете