Loading...

Министерството на икономиката придава приоритетно значение на търговските взаимоотношения с Р Корея

Министерството на икономиката придава приоритетно значение на търговските взаимоотношения с Р Корея

България придава приоритетно значение на развитието на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество с Р Корея чрез привличане на преки южнокорейски инвестиции, увеличаване и балансиране на стокообмена и развитие на сътрудничеството в областта на информационните и комуникационните технологии. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на срещата си с корейския посланик Н.Пр. Джон Джин-Кю. На срещата присъстваха и двамата зам.-министри на икономиката г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев.

Двете страни се обединиха около мнението, че има сериозен потенциал за увеличение на стокообмена и дискутираха възможни конкретни стъпки и проекти, които да дадат нов тласък на търговско-икономическите ни връзки. Министър Борисов подчерта, че България е готова да разшири подкрепата си за бъдещи корейски проекти, особено в областта на „зеления“ сектор, енергийната ефективност, автомобилостроенето, електрониката и електротехниката, високотехнологичните и иновационни производства. Значим потенциал за сътрудничество и привличане на инвестиции имат преработващата промишленост, инфраструктурното строителство и енергетиката. По думите на икономическия министър, въпреки пандемията България запазва относително добра позиция в областта на промишлеността и ИКТ сектора. Той подчерта също, че страната ни се нарежда в топ 4 по най-нисък спад на БВП в рамките на Европейския съюз, което още веднъж доказва, че тя е сигурен и надежден бизнес партньор.

Министър Борисов също така изрази задоволство от сътрудничеството между двете страни за овладяването на пандемията, от обмена на опит и най-добри практики и благодари на корейската страна за оказаното съдействие за закупуване на медицински изделия за борба срещу COVID-19.

Споделете