Loading...

Минно-геоложкият университет ще подпомага икономическото министерство при подготовка на ресурсна карта за привличане на повече инвеститори

Минно-геоложкият университет ще подпомага икономическото министерство при подготовка на ресурсна карта за привличане на повече инвеститори

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ се включва в инициативата на Министерството на икономиката и индустрията за подготовка на инвестиционна карта за реиндустриализация на България. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и ректора на висшето училище проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

Двамата дискутираха темата за подземните богатства, с които България разполага, като от страна на университета беше заявено, че на този етап проучванията в сферата значително изостават. По време на разговора стана ясно, че последните изследвания са от 90-те години на миналия век, а днес има много по-развити технологии, които биха дали нова и по-детайлна информация.

Никола Стоянов представи напредъка в работата по инвестиционната карта за реиндустриализация на България, която се базира на суровините, добивани в страната. Целта е тя да бъде представяна от търговските ни аташета зад граница пред индустриални компании. С привличането на нови инвестиции, повече нива на преработка на суровините ще се случва в нашата страна и така и ще има по-висока добавена стойност за икономиката ни. В тази връзка проф. Копрев коментира, че е необходимо да бъде извършено и базово национално проучване на територията на цялата страна. То ще бъде направено чрез нови технологии и ще покаже една по-детайлна картина на подземните богатства у нас. Резултатите от него ще бъдат основа за следващи, по-задълбочени проучвания и би дало много повече възможности за привличане на по-големи инвеститори.

„Ние като институция ще подпомогнем всички усилия на научните среди за обновяване на данните ни и вярвам, че това е инициатива с национално значение“,

каза министър Стоянов. По думите му е в напреднала фаза и работата с Минно-геоложката камара. „Само с общи усилия може да постигнем устойчиви резултати. България е загубила много време, но в момента имаме шанс да възродим редица производства у нас“, подчерта икономическият министър. Той припомни още, че развитието на индустриални зони в близост до големите находища на подземни богатства и достатъчно атрактивни условия за инвестиции в тях, е още един стимул за привличането на стратегически компании и възобновяването на производствения процес в страната.

Споделете