Loading...

Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Министерство на икономиката отправя покана към всички публични институции – национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството с поне две годишна история, да се включат в националния етап на конкурса. Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, бизнес организации, предприятия и др. Очакваме кандидатурите Ви в срок до 15 май 2017г.

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството са конкурс целящ да отличи най-успешните и оригинални проекти, реализирани от национални, регионални и местни публични институции, обществени и бизнес организации, в подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения и подобряването на бизнес средата в Европа и в частност в България.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална Церемония през месец юни 2017г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Категориите, в които ще се присъждат награди през 2017г. са:

  • Насърчаване на предприемаческия дух
  • Инвестиране в изграждането на умения
  • Подобряване на бизнес средата
  • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса
  • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество

Финалът на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството ще се състои на 24 ноември 2017г. в гр. Талин, Естония, по време на Шестата асамблея на малките и средните предприятия. Националните победители ще бъдат поканени да участват лично в тържествената заключителна церемония по награждаването.

Повече детайли и Формулярът за участие ще откриете на електронната страница на Министерство на икономиката, рубрика Малки и средни предприятия:

https://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiski-nagradi-za-nasarchavane-na-predpriemachestvo-8-285.html

За допълнителни въпроси и насоки се свържете с посочените лица за контакт:

Теодора Митова – тел. 02 940 7573, t.mitova@mi.government.bg

Мехмед Мюхтар – тел. 02 940 7567, m.myuhtar@mi.government.bg

Новини относно конкурса можете да следите и на нашата фейсбук страница Enterprise Policy : https://www.facebook.com/Enterprise-Policy-514404555316938/

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се провеждат от 2006г. Над 3400 проекта са участвали до момента и всички те са допринесли за създаването на хиляди нови фирми. Целта на Европейската комисия е да възнагради и постави във фокуса на публичното внимание най-значимите инициативи и дейности, предприети на национално, регионално и местно ниво, насърчаващи предприемачеството и малкия бизнес в Европа.

Споделете