Loading...

Наполовина намаля инфлацията в периода на управление на служебния кабинет

Наполовина намаля инфлацията в периода на управление на служебния кабинет

Наполовина намаля инфлацията в периода на управление на служебния кабинет. Това се посочва в отчета за дейността на Министерството на икономиката и индустрията под ръководството на Никола Стоянов. При поемане на управлението през август миналата година инфлацията у нас бе достигнала рекордни стойности, сравними само с тези от 1998 г. След серия от действия на правителството се отчитат 7 месеца на устойчив спад. Все още се очакват официалните данни за май като прогнозата на икономическото министерство е, че измерената инфлация ще бъде под 10%, което ще означава двоен спад в сравнение с нивата при предходното редовно правителство.

За тези 10 месеца се отчита спад на цените на горивата от над 25%. През август 2022 г. българите плащаха за литър гориво сходни цени с тези в Германия и Франция. Днес България има най-ниските цени в Европа. На този фон за първи път от десетилетия Лукойл започна да плаща данъци в страната ни, като до този момент са внесени близо 179 млн. лв. в държавния бюджет.

Серия от мерки са предприети и по отношение на цените на храните, като на пазара се наблюдават първи положителни сигнали. Създадена бе информационна система, която обединява на едно място събираната от институциите информация и в която всеки гражданин може да направи справка за всеки етап от формирането на цените на продуктите. Направени са 1500 проверки от КЗП, като са установени 860 нарушения. Изготвен е и Закон за надценките на хранителните продукти, чието обществено обсъждане изтича на 10 юни. При воля от страна на новото управление той може веднага да бъде приет от Народното събрание, с което да се стимулира поевтиняване на стоките от първа необходимост за хората.

За тези месеци е възстановен и надграден диалогът с бизнеса. При поемане на управлението на служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов бяха инициирани срещи с всички синдикални и работодателски организации. Установено е, че редица отраслови и подотраслови съвети към Министерството не функционират и не са свиквани с години. За тези месеци е поддържан постоянен контакт с бизнеса, сформирани са съвместни работни групи по редица приоритетни области и е възстановена работата на всички отраслови съвети към МИИ.

Разработена бе и Национална концепция за дуално обучение, чиято цел е да даде по-голяма публичност и по-широка представителност на тази форма на обучение. Тя предвижда много по-активно включване на държавните публични предприятия в процеса и цели устойчиво решение на един от най-големите проблеми за компаниите в България – недостига на кадри.

Създадена бе пряка връзка с представителите на чуждестранния бизнес у нас, а ежемесечно министър Никола Стоянов провеждаше срещи във формат „закуска за инвеститори“. В инициативата се включиха редица чуждестранни посолства и търговски камари у нас. Тези форуми се утвърдиха като платформа за обсъждане в неформална обстановка на проблемите, които срещат чуждите компании у нас и плановете им за развитие.

Изцяло променена е организацията на работа на Службите по търговско-икономически въпроси. Въведени са ясни критерии за отчет, програми за обучение и изисквания към търговските аташета на България. Конкурсите за избор на нови служители се обявяват пред медиите, като в момента за едно място се състезават десетки кандидати.

Започна изграждането на първата специализирана индустриална зона в България в Доброславци. Тя ще се превърне в дом на компаниите от автомобилната индустрия, а правителството осигури финансиране от бюджета на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за старта на нейното израждане. Заедно с това е на финала работата по създаване на индустриална зона Стара Загора, с което ще се даде възможност за обособяване на нов икономически център в региона.

Специален фокус през тези месеци беше ефективното управление на публичните предприятия в системата на Министерството на икономиката и индустрията. За всички са проведени публични конкурсни процедури за избор на ръководства. Отчетени са и редица положителни резултати. В ход е разработването на програма за модернизация на производствения процес във ВМЗ-Сопот. Стартира експериментално производство на 155 мм снаряди по НАТО стандарт. „Авионамс“ предстои да бъде одобрено като едно от дружествата, които ще изпълняват проекти по програмата за индустриално сътрудничество между България и САЩ във връзка със закупуването на самолети F-16, block 70.

Държавната млекопреработвателна компания „Ел Би Булгарикум“ вече работи по нови правила за избор на доставчици на сурово мляко. Това позволи на компанията да намали цените като килограм сирене за крайните клиенти е 12,90 лева с ДДС, а кашкавала – 15,90 лева с ДДС. Подписано бе споразумение с Централния кооперативен съюз за разширяване на пазарното присъствие на Ел Би. На база на него е увеличена с 10 пъти магазинната мрежа, в която се предлагат продуктите на Ел Би на тези цени, а оборотите на дружеството са 2 пъти по-високи.

Заедно с мерките за вътрешния пазар, Ел Би стартира преговори с редица държави за продажба на българските закваски и производство на българско кисело мляко срещу заплащане на лицензионни такси. В резултат е подписано лицензионно споразумение с Монголия, а такъв документ предстои да бъде финализиран до седмици и с Полша. Продължава и успешното партньорство с Япония като е подписан двустранен документ за изграждане на съвместен развоен и научен център в България.

Създадена е Междуведомствена работна група за подготовка на законодателни промени свързани с язовирите. За първи път всички компетентни институции работят заедно за набелязване и иницииране на нормативни промени, които да дадат устойчиво решение на натрупаните проблеми в тази област. Заедно с това през тези месеци бе силно завишен контролът на язовирите и съоръженията към тях, като са извършени над 1 000 проверки на място.

Гарантирана бе ритмичност на заседанията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение, както и на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия, което осигури на компаниите от българската отбранителна индустрия предвидимост и възможност да планират изпълнението на проектите, по които работят.

Предприети бяха и редица действия за подобряване на работата на администрацията на Министерството на икономиката и индустрията. Въведен бе електронен документооборот в институцията. Направен е и нов уебсайт, който дава много по-пълна и леснодостъпна информация на потребителите и бизнеса. Сред подобренията е и изготвена интерактивна карта на офисите на Службите по търговско-икономически въпроси, така че всяка българска или чужда компания да намира лесно и бързо техните точни локации.

Подготвени са и проекти на нормативни актове, които предстои да бъдат внесени в Народно събрание, в това число Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията; Проект на ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси; Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Споделете