Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Към 03.06.2021 г.

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 548 договора

(за 212,8 млн.лв.)

Изплатени: 46,8 млн.лв.

(по 343 бр. договора)

Одобрени, предстои плащане:12,7 млн.лв. (по 93 бр. договора)

В процес на разглеждане: 153,3 млн. лв. (по 1 112 бр. договора.)

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

78 млн.лв.

н/а

н/а

Извършва се техническа и финансова оценка, която се очаква да приключи предсрочно и през м. юли да стартира процедурата по договаряне.

3.

BG16RFOP002-2.094

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

156 млн. лв.

8 184 бр. подадени заявления.

Изплатени: 116,6 млн.лв. (над 6 850 фирми)

В процес на оценка: 1,9 млн. лв.

Продължава оценка по подадени заявление

По процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са изплатени 191 542 778,72 към 23 575 бр. сключени договора

По процедура BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ са изплатени 29 119 637

По процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ са изплатени 10 млн. лв. към 720 бр. сключени договора

Споделете