Loading...

Насърчаваме иновациите по израелски модел

Насърчаваме иновациите по израелски модел

Институции, бизнес и научни среди работят за насърчаване на иновациите по израелски модел у нас. Такава заявка направиха министърът на икономиката Божидар Лукарски и посланикът на Израел Н. Пр. Шаул Камиса Раз на българо-израелски форум, посветен на иновационния процес в България. Събитието се организира съвместно от Министерство на икономиката на Република България, посолството на Израел и Българска академия на науките.

„Придобитият от Израел опит може да ни послужи за предприемането на ефективни мерки за стимулиране на иновациите и осигуряването на устойчива среда, в която тези иновации да бъдат реализирани успешно като пазарни продукти“, заяви министър Лукарски при откриването на форума. Той посочи, че важна предпоставка за постигането на икономически растеж чрез иновации е взаимодействието между наука и бизнес. „Един от значимите проекти, които Министерство на икономиката реализира в подкрепа на това взаимодействие е изграждането на София Тех Парк”, допълни той. Технологичният парк ще осигури научна инфраструктура за над 20 млн. лв. в помощ на българския иновативен бизнес и ще се превърне в контактна точка за български и международни партньори в сферата на иновациите.

Министър Лукарски заяви, че приоритетно в работата на Министерство на икономиката е разработването и прилагането на „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС) за предоставяне на целенасочена подкрепа за иновации в сфери, където потенциалът за растеж е най-голям. Определените по ИСИС приоритетни тематични области включват информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативни (творчески) и рекреативни индустрии. Разработването на стратегията е едно от задължителните предварителни условия за програмен период 2014 – 2020 г. и база за изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, която се управлява от икономическото министерство.

„Фактор за постигане на икономически растеж през иновации е още изготвянето на законова рамка и подобряването на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране чрез създаване и развитие на инструменти за финансов инженеринг и стимулиране на инвестициите в научно-изследователска дейност, както частни, така и публични”, допълни министър Лукарски.

„Иновациите са стратегически инструмент за всяка държава, която иска да се развива. Бихме искали да споделим опита си с България – една приятелска страна и ключов партньор“, заяви посланик Раз. По негови думи България има огромен потенциал да развива иновационния сектор, а интерес и желание има на всяко едно ниво у нас – институционално, бизнес и академично.

Дейността на БАН и водещите научни разработки в областта на иновациите бяха представени от акад. Воденичаров. На събитието присъстваха ресорният зам.-министър на икономиката Даниела Везиева, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев и Мариета Захариева – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Споделете