Loading...

Националният икономически съвет поема функциите на Национален съвет по производителността

Националният икономически съвет поема функциите на Национален съвет по производителността

Решение функциите на Национален съвет по производителността да бъдат поети от Националния икономически съвет (НИС) взеха членовете на Съвета след днешното му заседание. Решението идва след Препоръка на Съвета на Европейския съюз за създаване на национални съвети по производителността към държавите членки на еврозоната. Основните му функции се свеждат до определяне на характеристики и анализ, както на промените, така и на предизвикателствата пред политиките в производителността и конкурентоспособността. Всички членове на НИС заявиха намерение да съдействат активно в работните процеси, свързани с производителността.

Като друга точка от дневния ред на заседанието бе разгледано становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели по въвеждането на механизма за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия съгласно европейските регулации и по-конкретно насоки на ЕК. След постигнат консенсус между работодателските организации членовете на Съвета се обединиха около идеята да се продължи работа по процедиране на нормативната наредба във връзка с въвеждането на механизмите.

Споделете