Loading...

Неформално заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, в частта „Индустрия”

Неформалното заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, в частта „Индустрия“ председателствано от министъра на икономиката Емил Караниколов, ще започне с пленарна сесия на 1 февруари 2018 г. от 09.30 ч. в Националният дворец на културата, гр. София, България.

В заседанието освен министри на държавите членки на ЕС ще присъстват и министрите на Норвегия и Швейцария. Европейската комисия ще бъде представена от г-жа Елжбиета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП. Участие ще вземат и Маркус Бейрер, генерален директор на BUSINESSEUROPE, който ще представи перспективата на бизнеса на европейско ниво за бъдещата индустриална стратегия, Марко Менсинк, генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост, който ще представи заключения от Конференцията „Иновации и конкурентоспособност: Базовите индустрии – двигател за растеж“ и предизвикателствата и възможностите за базовите индустрии в Европа, както и Гонсало Лобо Ксавиер, заместник-председател на Европейски икономически и социален комитет и Хайнц Леман, член на Европейския комитет на регионите.

В пленарната сесия министрите ще дискутират основните фактори, които предопределят бъдещето на Европейската индустрия, както и приоритетите, които ще залегнат при подготовката на бъдещата дългосрочна индустриална стратегия на ЕС. Основната задача на срещата е да положи началото на подготовката на бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 година и отвъд.

След пленарната сесия в две паралелни работни сесии ще се разгледат темите „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ и „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“.

В първата работна сесия по темата „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ ще се обсъди как да се развият бъдещите конкурентни предимства на европейската промишленост в една все по-конкурентна глобална среда, стъпвайки и върху съществуващите конкурентни предимства на Европа, в т.ч. инфраструктура, технологични знания в сравнение с други основни търговски партньори и конкуренти.

Втората паралелна работна сесия „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“ е посветена на цифровата трансформация на индустрията и ще очертае европейските приоритети в процеса на преход към цифрова индустрия и целите и мерките, които биха могли да бъдат заложени в бъдещата индустриална стратегия във връзка с развитието на цифрови умения, насърчаването на цифрово предприемачество и цифровизацията на производството.

В дневния ред на неформалното заседание е планиран работен обяд на министрите, по време на който ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред енергийно-интензивните индустрии, както и цифровизацията и климатичните промени. Изпълнителният директор на концерна Аурубис, г-н Юрген Шахлер, ще представи опита на суровинния сектор в прехода към устойчива и кръгова икономика. Целта е в цялостната дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика да се обърне специално внимание на енергийно-интензивните отрасли, тъй като те са важна част от индустриалната основа на ЕС и от тях зависи развитието и на много други сектори и предприятия.

Споделете