Loading...

Неформално заседание на търговските министри на ЕС

Неформалното заседание на министрите, отговарящи за търговията в ЕС, под председателството на министъра на икономиката Емил Караниколов ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в София. Европейската комисия ще бъде представена от г-жа Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на търговията.

Неформалното заседание на търговските министри на ЕС ще бъде организирано в две пленарни сесии. В първата сесия министрите ще обсъдят перспективите пред многостранната търговска система. Българското председателство ще инициира дискусия относно възможните последващи действия от страна на ЕС след проведената през месец декември 2017 г. единадесета министерска конференция на Световната търговска организация (СТО).

Във втората пленарна сесия ще бъде разгледано състоянието на водените от ЕС преговори по споразумения за свободна търговия, по-специално с Мексико и страните от Меркосур.

В дневния ред на неформалната среща е планиран работен обяд на министрите, по време на който ще се обсъдят въпроси свързани със създаването на многостранен инвестиционен съд и предложението за регламент за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС.

Споделете