Loading...

Официален старт на финансов инструмент по ОПИК , който ще мобилизира ресурс от 53.4 млн. лв за стартиращи предприятия

Министерството на икономиката, като Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще бъде домакин на официалното подписване на оперативното споразумение за изпълнението на един от фондовете на инструмента за дялово финансиране Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ). Споразумението ще бъде подписано между Фонд на фондовете (ФМФИБ) и финансовия посредник „Невек Мениджмънт“, дружеството управлявано от обединението спечелило конкурса Некст Тех Венчърс. Инструментът за подкрепа на предприятия в начален етап на развитие е с бюджет от 37.4 млн. лв, осигурен от ОПИК, който ще мобилизира частно съфинансиране и общият ресурс ще достигне 53.4 млн. лв.

Официалното подписване на оперативното споразумение и представянето на параметрите на фонда ще се състои на 20 декември /четвъртък/ от 10.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката на ул. “Славянска” №8.

Споделете