Loading...

Официална позиция на Министерството на икономиката относно лиценза на “ЕМКО” ЕООД

Във връзка с днешните протести по повод спрения за срок от 6 месеца лиценз на фирма „Емко“ ЕООД Ви информираме, че не е в компетенциите на министъра на икономиката самостоятелно да спре или да върне лиценза за внос и за износ на фирма „Емко“ ЕООД. Същият е спрян за срок от 6 месеца или до отстраняване на нередностите от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.

Миналата седмица /08.09.2017 г./ е постъпило писмо до министъра на икономиката от фирма „Емко“ ЕООД, в което се прилагат констативни протоколи от служба “Контрол на общоопасните средства”. Възложено е на секретаря на Междуведомствения съвет да изпрати писмо до Главна дирекция „Национална полиция“, с което да се поиска информация дали са отстранени всички констатирани нередности, тъй като в един от констативните протоколи са дадени предписания за такива.

От въпросния протокол не става ясно дали са отстранени нередностите, констатирани от служба по пожарна безопасност и другите компетентни органи с направени предписания.

Насрочено е заседание на Междуведомствения съвет за 18 септември 2017 г. /понеделник/, на което ще бъде разгледано искането за възстановяване на лиценза на фирма „Емко“ ЕООД.

Припомняме Ви, че лицензът следва да бъде възстановен след отстраняване на всички нередности, което трябва да се констатира от всички за това компетентни органи.

Споделете