Loading...

Официално стартира новата национална кампания на конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Официално стартира новата национална кампания на конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Министерство на икономиката има удоволствието да Ви съобщи, че официално открива кампанията за провеждане на тазгодишното издание на конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството.

Конкурсът „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ е учреден по инициатива на Европейската комисия през 2005 година и се провежда ежегодно. Конкурсът е насочен към всички национални, регионални и местни публични институции, обществени и бизнес организации. Целта на инициативата е да се открият и отличат най-ефективните и оригинални проекти, насърчаващи предприемачеството и малките и средните предприятия в Европа и в частност в България, да се привлече фокуса на общественото внимание върху най-успешните политики и практики в областта и да се насърчат и вдъхновят бъдещите предприемачи. Проектите трябва да са реализирани от публични институции или чрез публично-частно партньорство и да имат поне две годишна история.

Конкурсът се провежда на два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерство на икономиката. Съгласно регламента на конкурса на национално равнище трябва да бъдат излъчени две кандидатури от две различни категории, които ще се състезават на втория международен етап и ще участват на финала на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, който традиционно се провежда по време на Асамблеята на малките и средните предприятия и тази година ще се състои в периода 19-21 ноември в гр. Грац, Австрия.

Националната кампания стартира на 19 февруари 2018г., а кандидатурите за участие ще се приемат в срок до 22 май 2018 г.

Шест са категориите, в които ще се присъждат наградите :

  • Насърчаване на предприемаческия дух
  • Инвестиране в придобиването на предприемачески умения
  • Ø Подобряване на бизнес средата
  • Ø Подкрепа на интернационализирането на бизнеса
  • Подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите
  • Ø Награда за отговорно и интегриращо предприемачество

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се провеждат от 2006г. Над 3400 проекта са участвали до момента и всички те са допринесли за създаването на хиляди нови фирми. Целта на Европейската комисия е да възнагради и постави във фокуса на публичното внимание най-значимите инициативи и дейности, предприети на национално, регионално и местно ниво, насърчаващи предприемачеството и малкия бизнес в Европа.

Повече информация относно Европейските награди за насърчаване на предприемачеството и формуляра за участие ще откриете на уебсайта на Министерство на икономиката

https://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiski-nagradi-za-nasarchavane-na-predpriemachestvo-8-285.html

Новини относно конкурса може да следите на сайта на Европейската комисия

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/

Лице за контакт:

Теодора Митова
Национален координатор ЕННП
Експерт, отдел “Политика за МСП”
Дирекция “Икономически политики за насърчаване”
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75 73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

Споделете