Loading...

Около 12% от кандидатите за търговски аташета са българи от чужбина

Около 12% от кандидатите за търговски аташета са българи от чужбина

12% от кандидатите, подали документи за нови търговски представители на България в чужбина, са сънародници, които живеят извън страната. Това показва анализът на профила на кандидатите, участващи в конкурсната процедура за търговски аташета в обявените от Министерството на икономиката и индустрията 23 свободни позиции в 21 държави по света.

Изборът се провежда в три направления – „Европейски страни”, „Страни от ОНД” и „Азия, Африка, Америка и Австралия”.

Процедурата по подбор на нови търговски представители в момента е във втория си етап. След първия, по проверка на подадените документи за това дали кандидатите отговарят на първоначално обявените изисквания, от подадените 194 заявления за участие, одобрените са 147.

Общият профил на кандидатите, допуснати до втория етап, показва, че те са с икономическо образование, с множество допълнителни специализации, курсове, обучения, с доказан опит в областта на стопанските дейности, външноикономическите и търговските отношения и владеещи поне 3 чужди езика.

До 22 декември те трябваше да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която кандидатстват. От участващите в конкурсите се очакваше и да акцентират върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите четири години.

В момента Комисията за избор на кандидати за дългосрочно командироване в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България оценява изпратените анализи. За първи път в нея се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. В разработките на претендентите ще се търси пълнота на обхвата, точност, актуалност, аргументиране и личен подход.

Кандидатите, които преодолеят втория етап, ще преминат проверка на езиковите познания и дигиталните умения преди да бъдат поканени на събеседване, в което ще се включат всички членове на обновената конкурсна комисия по подбора.

Очакванията са новите представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на България да бъдат излъчени в рамките на първото тримесечие на 2024 г.

Споделете