Loading...

Около 700 000 лв. годишно ще се пестят от разходи за управление от дружествата в системата на Министерството на икономиката

Министърът на икономиката изпълнява поетите ангажименти за редуциране на разходите за управление на търговските дружества от системата на Министерството на икономиката. Спестените разходи на база предприети мерки възлизат на около 700 хил. лв. годишно. Това е постигнато чрез предприемането на следните мерки:

  • Редуциран е съставът на Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД от 5 на 3-ма души и дружеството се управлява от един, а не от двама изпълнителни директори.
  • Редуциран е съставът на Съвета на директорите на „НКИЗ“ ЕАД от 5 на 3-ма души и дружеството се управлява от един, а не от двама изпълнителни директори.
  • Редуциран е съставът на Съвета на директорите на „Монтажи“ ЕАД от 5 на 3-ма души.
  • Назначаване на по 2-ма държавни служители от Министерството на икономиката, които не получават възнаграждение в съставите на съветите на директорите на „Летище Стара Загора“ ЕАД, „Институт по маркетинг“ ЕАД и „Сертификация“ ЕАД. Последващите стъпки са за преобразуване на тези търговски дружества от ЕАД в ЕООД и в средносрочен план ще се управляват само от по един управител.
  • Назначаване на служител в състава на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ ЕАД, който не получава възнаграждение, съгласно законодателството.
  • Освобождаване на търговския пълномощник на „Авионамс“ ЕАД, определен от Министерството на икономиката и включването му в състава на Съвета на директорите на дружеството, което пести разходи за управление.
  • Освобождаване на ликвидатори от 2 търговски дружества, които са били управлявани от по 2-ма ликвидатори, а понастоящем се управляват от по 1 ликвидатор.
  • Намален е персоналът в едно търговско дружество в ликвидация, като са ограничени и разходите за правно обслужване и наемане на офис площи.

Извън горните мерки в средносрочен план предстои сливането на 2 търговски дружества, в следствие на което ще бъдат освободени 2-ма управители, което ще допринесе до намаляване на разходите с около още 120 хил. лв. годишно за възнаграждения, осигуровки и административни разходи.

Споделете