Loading...

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Средната заплата в Министерството на икономиката е 1629 лв.

Във връзка с публикуваната статия във в. Сега: „В бюджета на икономическото министерство са заложени огромни заплати“, искаме да заявим, че съдържанието на материала е напълно невярно, некоректно и очевидно тенденциозно. Намираме, че медията Ви остро манипулира общественото мнение и обостря обществената нагласа, особено във време на пандемична обстановка и нарастващата инфлация, когато хората и без това са крайно обезверени и емоционално разтърсени. Изложената информация е в разрез с всякаква журналистическа етика за провереност и достоверност на публикуваното съдържание. Реално с подобна невярна информация , Вие произвеждате и разпространявате фалшиви новини, чрез които не само накърнявате достойнството и клеветите стотици щатни и извън щатни служители, но и опетнявате имиджа на институцията. Министерството на икономиката не толерира подобни спекулативни твърдения и се разграничава от тях.

В отговор на Вашите манипулативни данни, Министерството на икономика заявява, че ако бяхте проверили информацията си в аванс, щяхте да разберете, че средната заплата в икономическото ведомство е 1629, 72 лв. , а числеността на двете министерства и второстепенните разпоредители с бюджет към тях, ясно е посочена в доклада към проекта на постановление на Министерския съвет за приемането на Устройствените правилници на Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа.

Съгласно посоченото в доклада, Министерството на икономиката и индустрията е с обща численост на персонала на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет общо 1 592 щатни бройки, от които 399 са във ведомството, а 1193 във второстепенните му разпределители. Министерството на иновациите и растежа е с обща численост на персонала на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет общо 482 щатни бройки, като 282 от тях са заети в оперативните програми и разходите за персонал се финансират с техническата помощ на оперативните програми и не са за сметка на държавния бюджет.

Споделете