Loading...

Остават 5 дни до крайния срок за кандидатстване за търговски представители в чужбина

Остават 5 дни до крайния срок за кандидатстване за търговски представители в чужбина

Остават пет дни до крайния срок за кандидатстване за обявения от Министерството на икономиката и индустрията конкурс за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България. Последният ден, в който кандидатите могат да подават документи, е 17 ноември 2023 г.

Поради засиления интерес към конкурса първоначалният срок 3 ноември 2023 г. беше удължен с 10 работни дни, за да се даде възможност на повече подготвени кандидати да участват в конкурсите.

Процедурата за подбор на кандидати за дългосрочно командироване в СТИВ е обявена за 23 свободни позиции в 21 държави в три направления – „Европейски страни“; „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“ и „Азия, Африка, Америка и Австралия“.

Конкурсите ще бъдат проведени по прозрачни процедури на конкурентен принцип. За първи път в оценяващата комисия се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Според изискванията на конкурса кандидатите трябва да притежават висше образование – магистър, свободно да владеят общоприетия език на държавата, за която кандидатстват, както и задължително владеене на английски език. Заложени са и специфични изисквания за познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, нормативната уредба и международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България със съответната държава. Проверката на чуждоезиковата подготовка ще бъде извършена чрез специализиран изпит за установяване на съответното ниво, а дигиталната компетентност ще бъде проверена чрез полагането на специализиран тест.

Обявените 23 свободни позиции за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси са както следва – за 8 европейски града – Берлин, Копенхаген, Лисабон, Осло (с акредитация за Исландия), Братислава, Истанбул, Прага и Берн (с акредитация за Лихтенщайн); 13 позиции за държави от Азия, Африка и Америка, които включват: Алжир, Делхи, Джакарта (с възможна акредитация за Сингапур и Малайзия), Техеран, Аман, Отава, Доха, (с акредитация за Кувейт и Оман), Пекин, Хавана, Дубай, Вашингтон и Чикаго; и две позиции за страните от ОНД, които включват Баку (с акредитация за Туркменистан) и Алмати (с възможна акредитация за Киргизстан).

Подробна информация за конкурсите е налична на страницата на Министерството на адрес на следните адреси:

  • направление Европейски страни – https://t.ly/m40gk
  • направление Руска федерация, страни от ОНД и Грузия https://t.ly/X-e2a
  • направление Азия, Африка, Америка и Австралия https://t.ly/GEo09

Резултатите от реализираните процедури ще бъдат качени на страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

Споделете