Loading...

Пакистан предлага да се създаде търговски инкубатор в Бургас

Пакистан предлага да се създаде търговски инкубатор в Бургас

Създаване на търговски инкубатор за цяла Европа в Бургас беше обсъдено на среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски с посланика на Пакистан Н. Пр. Мухаммад Джамшаид Ифтихар днес. Идеята на инкубатора е да се използва благоприятното географско положение на България като най-близката до Пакистан членка на ЕС по суша за засилване на търговския обмен на азиатската страна с Европа.

Посланик Ифтихар посочи, че сред предимствата, които са се оказали определящи за избора на България за реализирането на проекта са по-ниските оперативни разходи, наличието на квалифицирана работна ръка и достъпът до различни логистични канали. Министър Лукарски заяви готовност да окаже необходимата институционална подкрепа за реализирането на проекта. Той посочи, че подобни инициативи биха спомогнали за засилване на стокообмена между двете държави, като сегашните обеми са значително под възможностите ни. Към момента достигнатият размер на двустранна търговия е 39 млн. долара, като само преди две години той е бил едва 20 млн. долара.

В контекста на търговския инкубатор на срещата бяха обсъдени и плановете на Пакистан да изгради сухопътна транспортна връзка до България, която ще осигури директен мост с Китай. По думи на посланика подобен проект би оптимизирал логистиката не само на пакистански стоки, но и на продукцията от и до други азиатски пазари. Една железопътна линия например би съкратила сроковете за доставка поне 2 пъти.

Потенциал за засилване на търговско-икономическите взаимоотношение между България и Пакистан има в редица сектори. България би могла да изнася земеделски продукти, ваксини за животни, фармацевтични продукти и др. В същото време Пакистан може да осигури на българския пазар продукти като памук и хирургически инструменти, стана ясно на срещата.

Обсъдено бе подписването на споразумение за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и пакистанския инвестиционен фонд, както и между агенциите за малки и средни предприятия на двете страни. Тези мерки са част от инициативите, произтичащи от подписаното през 2011 г. споразумение за икономическо сътрудничество, във връзка с което следва да бъде проведена и учредителна среща в София.

Министър Лукарски използва възможността да отправи покана за посещение и на представители на водещи бизнеси в Пакистан, като по този начин се създава възможност за установяването на директен контакт между българския и пакистанския бизнес. По думите на посланик Ифтихар една от основните причини за ниските обеми на търговия е липсата на информираност и неразпознаваемост на България като източник на възможности за пакистанския бизнес.

Споделете