Loading...

Първият хекатон по европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“ ще се проведе под патронажа на Министерство на икономиката

Първият хекатон по европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“ ще се проведе в периода 19-21.04.2019 г. на територията на Технически университет – комплекс Студентски град, гр. София.

Sofia Copernicus Hackathon се организира от Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO) към Българска академия на науките, под патронажа на Министерство на икономиката, с основен партньор Център за върхови постижения „Университети за наука, информатика и технологии в е-общество“ (УНИТе).

Инициативата има за цел да стимулира генерирането на нови бизнес идеи, базирани на данни и услуги ( Startup, Scaleup, Technology Transfer & Innovation).

Събитието ще даде възможност на участниците да разработят иновативни продукти предназначени за крайни потребители в три от основните направления на програмата Коперник: на извънредни ситуации, мониторинг на морската среда и опазване на околната среда.

Дата и място на провеждане: 20-21.04.2019 г. в Технически университет – комплекс Студентски град, София.

За повече информация: https://hackathon.rst-tto.com/

За РЕГИСТРАЦИЯ: e- мейл: office@rst-tto.com ; тел: +359 2 979 24-98

Споделете